Årsmötesprotokoll

Protokoll från det extrainsatta årsmötet 2016-08-03:

0. Mötets öppnande

Sebastian förklarar mötet öppnat

1. Fastställande av röstlängd

Sebastian Sjöquist
Tomas Härdin
Benjamin Nauck
Erik Frankel
Petter Karkea

2. Mötets stadgeenliga utlysande

Bifall

3. Val av mötesordförande

Sebastian Sjöquist valdes till mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

Tomas Härdin valdes till mötessekreterare

5. Val av justerare samt justeringsdatum

Benjamin Nauck valdes till justerare.
Justeringsdatum senast 2016-08-10.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

8. Ekonomisk berättelse

Ekonomiska berättelsen godkändes av mötet.

9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse godkändes av mötet.

10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse

Mötet beviljade ansvarsfrihet för avgående styrelse.

11. Val av ny ordförande

Avgående styrelse sitter kvar, se övriga frågor.

12. Val av ny kassör
13. Val av ny sekreterare
14. Val av ny revistor
15. Val av ledamöter
16. Fastställande av verksamhetsplan
17. Fastställande av budget
18. Övriga frågor

18.1.

Mötet diskuterar diverse möjligheter för lokalens framtid, i och med att nuvarande styrelse avgår vid nyår.
Om styrelsen avgår måste föreningen upplösas, hyreskontraktet sägas upp och lokalen utrymmas.
Alternativ till detta är t.ex att medlemmarna delar på hyran. Dock behövs fortfarande en styrelse, eller organisationen i lokalen göras om.

19. Mötet avslutas

Årsmöte 2016

Lokalerna som Umeå Hackerspace vistas i hyrs från fastighetsägaren av den ideella föreningen Umeå Teknikresurs (UTR). UTR har utlyst till årsmöte 3/8 kl 19:00 där de bland annat, som man gör på årsmöten, ska välja en ny styrelse. De uppskattar därför förslag till en ny styrelse. De poster som behövs är ordförande, kassör och sekreterare.

Dagordning kommer att dyka upp på umeatr.se. Eventuella motioner och förslag på personer till styrelseposterna skickas till info@umeatr.se senast den 25/7 kl 23:59.

Det kommer bjudas på någon form av mat under mötet.

Kallelse medlemsmöte 15 september

Med anledning av att detta kvartals hyresfaktura kommit kallar Umeå Teknikresurs ett lokal-/medlemsmöte den 15:e September, för att diskutera finansiering.

Kallelsen följer nedan:

Kallelse medlemsmöte

Styrelsen i Umeå Teknikresurs kallar till medlemsmöte tisdagen den 15
september klockan 19.00 i föreningslokalen Fabriksgatan med alla berörda
parter i lokalen. Följande kommer att tas upp på mötet:

Styrelsen i Umeå Teknikresurs är enig om att föreningen måste söka efter
en ny lokal för sin verksamhet. Bakgrunden till detta beslut ligger i
hyreskostnaden som är för hög för att utöver denna kunna utveckla
verksamheten. På grund av svårigheterna att få ekonomin att gå runt
behöver föreningen leta efter en lokal som passar verksamheten och som
passar föreningens ekonomi.

På grund av den svåra situationen ser styrelsen ingen annan lösning på
problemet och om den ekonomiska situationen inte löser sig kommer ingen
av styrelseledamöterna att kandidera till nästa års styrelse.

Dagordning

Mötet kommer att behandla följande punkter

  • Ekonomi
  • Lokal
  • Övrigt
  • Nästa möte

När? Tisdag den 15 september kl 19.00
Var? Fabriksgatan 8b(kv)

// Styrelsen, Umeå Teknikresurs (UTR)
info@umeatr.se

Diskutera på forumet
Diskutera på forumet