Storstädning på gång!

Vi håller på att slänga ut allt tänkbart crap, sortera in saker i hyllor och överhuvudtaget ser över utrymmet så att ännu mer verksamhet får plats! Med pågående spel-, film- och mekkvällar blir det nämligen snabbt stökigt ifall städordningen inte hålls.

Hittills har vi varit iväg med flera cykellass till de vita elektronikskrot-containrarna utställda runtom i Umeå. Dessutom har flera nya hyllor monterats upp och verktyg samt inredningsattiraljer har antingen sorterats eller kasserats.

Uppdatering: På söndag 31/7 13:00 har vi ett styrelsemöte i lokalerna om städningen och hur de som har nycklar till lokalerna kan behöva förhålla sig. Efter det fortsätter vi tillsammans att pricka av den lista på whiteboarden där alla städpunkter är uppskrivna!